Jumaat, 19/07/2019

Skop Pembiayaan

 

  • Modal kerja

 

  • Ubah suai premis perniagaan

 

  • Peralatan/mesin

 

  • Pendaftaran harta intelek

 

  • Penambahbaikan produk/proses

 

  • Penyelidikan pasaran baru

 

  • Pemasaran & promosi

 

  • Pensijilan domestik/antarabangsa (produk/syarikat/kakitangan)