Khamis, 27/06/2019

Pembangunan Usahawan & Latihan

Selain kemudahan pembiayaan, PUNB juga menyediakan latihan / kursus kepada usahawan PUNB  meliputi bidang pengurusan kewangan, pemasaran, tadbir urus korporat, motivasi dan pengurusan am. Ini semua bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran keusahawanan bagi membangunkan perniagaan mereka.