Sabtu, 23/03/2019

PKS

Sesuai untuk:

 • Usahawan Bumiputera dalam sektor pembuatan & perkhidmatan yang terpilih ingin mengembangkan perniagaan berorientasikan pasaran, berdaya saing dan mempunyai potensi eksport yang tinggi di peringkat tempatan dan global.

Kemudahan yang ditawarkan:

 • Produk pembiayaan berasaskan Shari'ah
 • Pembiayaan dari RM500 ribu sehingga maksimum RM5 juta (sehingga RM10 juta bergantung kepada “case-to-case”)
 • Tempoh pembayaran sehingga 10 tahun
 • Pembangunan Korporat & Pemantauan
 • Latihan & Pembangunan Usahawan

Kelayakan:

Usahawan

 • Bumiputera yang telah menceburi bidang perniagaan secara sepenuh masa
 • Mempunyai ciri-ciri keusahawanan unggul seperti kejujuran, keyakinan diri, berdaya tahan, berfikiran positif, kreatif dan disiplin diri yang tinggi
 • Mempunyai rekod yang memuaskan dengan institusi-institusi kewangan
 • Sanggup mengikuti kursus-kursus yang dikenal pasti oleh PUNB

Perniagaan

 • Didaftarkan sebagai Syarikat Sdn Bhd dengan modal berbayar yang mencukupi*
 • Perkongsian bersama dengan rakan strategik bukan Bumiputera dengan pegangan ekuiti tidak lebih 30%*
 • Mempunyai model perniagaan dan strategi pelaksanaan yang baik
 • Berupaya menghasilkan kadar pulangan sekurang-kurangnya setanding dengan prestasi industri yang diceburi
 • Mampu membayar pembiayaan yang sedia ada termasuk pembiayaan yang baru
 • Perniagaan sedia ada yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun berserta akaun beraudit untuk 3 tahun
 • Bersedia untuk menyediakan cagaran yang bersesuaian, jika diperlukan
 • Perniagaan yang mematuhi Shari'ah

*tertakluk pada terma dan syarat

Bidang Perniagaan Tumpuan:

 • Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 • Elektrik, Elektronik dan Peralatan Komputer
 • Bio-teknologi, Farmasi, Peralatan/ Perkhidmatan Perubatan & Kesihatan
 • Teknologi Makanan
 • Produk berasaskan pertanian
 • Kimia, Barangan /Perkhidmatan Gas & Petroleum
 • Lain-lain sektor ekonomi yang sinergi dengan porfolio pelaburan PUNB

Proses Permohonan:

Berminat untuk mengetahui proses permohonan bagi PROSPER PKS? Sila rujuk pautan dibawah :

langkah baru


Daftar Sekarang Pengiraan Pembiayaan  Muat Turun Brosur