Sabtu, 23/03/2019

PROSPER Pemborong

Sesuai untuk:

 • Usahawan Bumiputera yang ingin mengembang perniagaan pemborongan, pengedaran atau pembekalan.

Kemudahan yang ditawarkan:

 • Produk pembiayaan berasaskan Shari'ah
 • Pembiayaan dari RM500 ribu sehingga maksimum RM5 juta (sehingga RM10 juta bergantung kepada “case-to-case”)
 • Tempoh pembayaran sehingga 10 tahun
 • Pembangunan Korporat & Pemantauan
 • Latihan & Pembangunan Usahawan

Kelayakan:

Usahawan

 • Bumiputera yang telah menceburi bidang perniagaan secara sepenuh masa
 • Mempunyai ciri-ciri keusahawanan unggul seperti kejujuran, keyakinan diri, berdaya tahan, berfikiran positif, kreatif dan disiplin diri yang tinggi
 • Mempunyai pengetahuan dalam bidang yang hendak diceburi atau berpengalaman dalam perniagaan pemborongan dan pengedaran barangan
 • Mempunyai rekod yang memuaskan dengan institusi-institusi kewangan
 • Sanggup mengikuti kursus-kursus yang dikenal pasti oleh PUNB

Perniagaan

 • Didaftarkan sebagai Syarikat Sdn Bhd dengan modal berbayar yang mencukupi*
 • Perkongsian dengan rakan strategik bukan Bumiputera dengan pegangan ekuiti tidak lebih 30%*
 • Skop perniagaan meliputi pemborongan am, pengedaran secara ekslusif dan peruncitan berskala besar dan lain-lain bidang yang berkaitan
 • Mempunyai lesen, hak empunya (proprietary) atau hak pengedaran di atas nama usahawan Bumiputera
 • Perniagaan sedia ada yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun atau/dan pemohon mempunyai pengalaman yang luas di dalam bidang yang dicadangkan
 • Bersedia untuk menyediakan cagaran atau bersesuaian, jika diperlukan
 • Perniagaan yang mematuhi Shari'ah

       *Tertakluk pada terma & syarat

Bidang Perniagaan:

PUNB menawarkan peluang pembiayaan dalam bidang-bidang seperti berikut:

 • Barangan pengguna
 • Barangan kegunaan industri komersil
 • Penyediaan khidmat hospitaliti bersaiz besar seperti hotel bajet, medan selera, rangkaian pusat perkembangan kanak-kanak dan sebagainya
 • Lain-lain perniagaan yang sesuai dengan keperluan bidang peruncitan berskala besar

Proses Permohonan:

Berminat untuk mengetahui proses permohonan bagi PROSPER Pemborong? Sila rujuk carta alir dibawah :

langkah baru


Daftar Sekarang Pengiraan Pembiayaan  Muat Turun Brosur