Sabtu, 23/03/2019

PROSPER Teras

PROSPER TERAS diwujudkan untuk membangun dan membantu usahawan peruncit Bumiputera meningkatkan penglibatan mereka dalam sektor ekonomi negara dan menjadi penyumbang kepada pembentukan sebuah masyarakat berpendapatan tinggi.

Objektif:

 • Menaiktaraf dan memodenkan perniagaan runcit usahawan Bumiputera melalui susun atur produk, pilihan produk dan sistem bersepadu.
 • Memberi pendedahan kepada usahawan Bumiputera tentang selok-belok perniagaan, aplikasi kaedah pengurusan dan operasi yang teratur lagi sistematik.

Program PROSPER TERAS merangkumi:

1. Pembiayaan

 • Jumlah pembiayaan dari RM100 ribu sehingga maksimum RM500 ribu
 • Pembiayaan berlandaskan Shari’ah untuk tujuan ubahsuai premis dan modal kerja 
 • Pembiayaan berlandaskan Shari’ah untuk pembelian aset tetap, stok barangan dan keperluan aset yang berkaitan
 • Tempoh pembayaran sehingga 10 tahun
 • Modal sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah kos

2. Perkhidmatan Perniagaan

     PUNB turut menyediakan perkhidmatan perkhidmatan seperti berikut:

 • Pembangunan Korporat & Pemantauan
 • Menyediakan khidmat nasihat dan pemantauan ke atas pengurusan dan operasi syarikat untuk membentuk urus tadbir korporat yang cemerlang
 • Latihan & Pembangunan Usahawan
 • Latihan & Pembangunan Usahawan merangkumi aspek pengurusan kewangan, pemasaran, tadbir urus korporat, motivasi dan pengurusan am
 • Jaringan Perniagaan
 • Membantu menyediakan peluang untuk usahawan meluaskan skop jaringan perniagaan melalui program dan aktiviti yang dikenal pasti

Kelayakan:

1. Usahawan

 • Bumiputera
 • 18 tahun ke atas
 • Mempunyai ciri-ciri keusahawanan unggul seperti kejujuran, keyakinan diri, berdaya tahan, berfikiran positif, kreatif dan disiplin diri yang tinggi
 • Sanggup mengikuti kursus-kursus yang dikenal pasti
 • Mempunyai rekod kewangan yang memuaskan dengan institusi kewangan
 • Sanggup bekerja sepenuh masa

 

2. Perniagaan

 • Perniagaan 100% milik Bumiputera
 • Jenis perniagaan persendirian, perkongsian atau syarikat Sdn. Bhd
 • Perniagaan sedia ada dan telah beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun
 • Perniagaan yang berdaya maju
 • Perniagaan yang mematuhi Shari'ah

Bidang Perniagaan:

PUNB menawarkan peluang pembiayaan dalam bidang-bidang seperti berikut:

 • Automotif
 • Bahan binaan
 • Telekomunikasi
 • Profesional
 • Pendidikan (Pra Sekolah, Pusat Jagaan Kanak-kanak & Pusat Tuisyen)
 • Sub-sektor industri peruncitan lain yang dikenal pasti mempunyai nilai tambah dan komersil yang tinggi

Proses Permohonan:

Berminat untuk mengetahui proses permohonan bagi PROSPER Teras? Sila rujuk pautan di bawah :

5 Langkah Permohonan


Daftar Sekarang Pengiraan Pembiayaan  Muat Turun Brosur