Ahad, 25/03/2018

PROSPER Teras

Program PROSPER TERAS diwujudkan untuk membangun dan membantu usahawan peruncit Bumiputera meningkatkan penglibatan mereka dalam sektor ekonomi negara dan menjadi penyumbang kepada pembentukan sebuah masyarakat berpendapatan tinggi menjelang TN50.

Objektif:

 • Menaiktaraf dan memodenkan perniagaan runcit usahawan Bumiputera melalui susun atur produk, pilihan produk dan sistem bersepadu.
 • Memberi pendedahan kepada usahawan Bumiputera tentang selok-belok perniagaan, aplikasi kaedah pengurusan dan operasi yang teratur lagi sistematik.

Program PROSPER TERAS merangkumi:

1. Pembiayaan

 • Jumlah pembiayaan dari RM100,000 sehingga maksimum RM500,000
 • Pembiayaan berlandaskan Shari’ah untuk tujuan ubahsuai premis dan modal kerja 
 • Pembiayaan berlandaskan Shari’ah untuk pembelian aset tetap, stok barangan dan keperluan aset yang berkaitan
 • Tempoh pembayaran sehingga 10 tahun
 • Modal sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah kos

2. Perkhidmatan Perniagaan

     PUNB turut menyediakan perkhidmatan perkhidmatan seperti berikut:

 • Pembangunan Korporat & Pemantauan
 • Menyediakan khidmat nasihat dan pemantauan ke atas pengurusan dan operasi syarikat untuk membentuk urus tadbir korporat yang cemerlang
 • Latihan & Pembangunan Usahawan
 • Latihan & Pembangunan Usahawan merangkumi aspek pengurusan kewangan, pemasaran, tadbir urus korporat, motivasi dan pengurusan am
 • Jaringan Perniagaan
 • Membantu menyediakan peluang untuk usahawan meluaskan skop jaringan perniagaan melalui program dan aktiviti yang dikenal pasti

Kelayakan:

1. Usahawan

 • Bumiputera
 • 18 tahun ke atas
 • Mempunyai ciri-ciri keusahawanan unggul seperti kejujuran, keyakinan diri, berdaya tahan, berfikiran positif, kreatif dan disiplin diri yang tinggi
 • Sanggup mengikuti kursus-kursus yang dikenal pasti
 • Mempunyai rekod kewangan yang memuaskan dengan institusi kewangan
 • Sanggup bekerja sepenuh masa

 

2. Perniagaan

 • Perniagaan 100% milik Bumiputera
 • Jenis perniagaan persendirian, perkongsian atau syarikat Sdn. Bhd
 • Perniagaan sedia ada dan telah beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun
 • Perniagaan yang berdaya maju
 • Perniagaan yang mematuhi Shari'ah

Bidang Perniagaan:

PUNB menawarkan peluang pembiayaan dalam bidang-bidang seperti berikut:

 • Automotif
 • Bahan binaan
 • Telekomunikasi
 • Profesional
 • Pendidikan (Pra Sekolah, Pusat Jagaan Kanak-kanak & Pusat Tuisyen)
 • Sub-sektor industri peruncitan lain yang dikenal pasti mempunyai nilai tambah dan komersil yang tinggi

Proses Permohonan:

Berminat untuk mengetahui proses permohonan bagi PROSPER Teras? Sila rujuk pautan di bawah :

5 Langkah Permohonan


Daftar Sekarang Pengiraan Pembiayaan  Muat Turun Brosur