Selasa, 18/12/2018

PROSPER Usahawan Muda

Sesuai untuk:

 • Golongan muda Bumiputera yang berminat menceburi bidang keusahawanan

Kemudahan yang ditawarkan:

 • Produk pembiayaan berasaskan Shari'ah
 • Jumlah pembiayaan sehingga maksimum RM100,000
 • Pembiayaan melebihi RM50,000 hanya ditawarkan kepada perniagaan milikan tunggal dan perkongsian yang sedia ada dan telah beroperasi sekurung-kurangnya 1 tahun
 • Tempoh pembayaran sehingga 10 tahun
 • Pembangunan Korporat & Pemantauan
 • Latihan & Pembangunan Usahawan

Calon Sasaran:

Usahawan

 • Golongan muda Bumiputera yang berumur 18 tahun dan tidak lebih dari 35 tahun pada tarikh pendaftaran
 • Setiap usahawan perlu menyediakan modal sumbangan minimum sebanyak RM500
 • Sanggup mengikuti kesemua program yang ditentukan PUNB
 • Tiada rekod yang kurang memuaskan dengan mana-mana institusi kewangan

Perniagaan

 • 100% milik usahawan Bumiputera dan diuruskan sendiri oleh usahawan
 • Perniagaan yang berdaya maju
 • Perniagaan patuh Shari'ah

Bidang Perniagaan Tumpuan:

 • Pendidikan
 • Pengedaran & Pasar Basah
 • Pakaian & Aksesori
 • Konfeksi & Gerai Makanan
 • Kosmetik & Perkhidmatan Kecantikan
 • Alatan Logam & Perkhidmatan Kejuruteraan
 • Fotokopi & Percetakan
 • Buku & Alat Tulis
 • Perhiasan Rumah
 • Automotif
 • Peralatan Komputer

Proses Permohonan:

Berminat untuk mengetahui proses permohonan bagi PROSPER Usahawan Muda? Sila rujuk carta alir di bawah :

7langkah baru


Daftar Sekarang Pengiraan Pembiayaan  Muat Turun Brosur