Slider

Pembiayaan dan Perkhidmatan PUNB

Di dalam Skim PKS, fokus pembiayaan  tertumpu kepada bidang perusahaan dan perkhidmatan terpilih yang mempunyai pertumbuhan  dan potensi export yang tinggi. Selain dari itu, PUNB juga mengambil kira sektor perniagaan ekonomi lain yang bersinergi dengan portfolio pelaburan PUNB yang sedia ada.