Slider

Pembiayaan dan Perkhidmatan PUNB

JUMPER Start Up

Program JUMPER 'Start Up' PUNB merupakan program khas yang mensasarkan kepada graduan muda Bumiputera yang memilih keusahawanan sebagai kerjaya pilihan. Inisiatif ini diwujudkan bagi melahirkan bakal usahawan muda yang dinamik dan berdaya tahan dalam bidang peruncitan dan pengedaran.

JUMPER 2.0

Program JUMPER 2.0 yang dirangka oleh PUNB merupakan sebuah program khas untuk memberi pendedahan, kefahaman dan pengetahuan kepada usahawan muda Bumiputera yang berminat untuk mempelajari bagaimana untuk mengembangkan perniagaan mereka ke tahap yang tinggi.