Laman Utama Budaya Korporat

PUNB mempraktikkan Budaya Korporat yang dirangka untuk memberi inspirasi kepada wargakerja, usahawan dan masyarakat bumiputera; mengukur aktiviti mereka ke tahap tertinggi dalam kecemerlangan keusahawanan dan nilai-nilai dalam tatacara dan selok-belok perniagaan. Faktor utama adalah:

Budaya Korporat