Laman Utama P-Kod

P-Kod ialah Kod Amalan Baik Perniagaan PUNB yang merupakan panduan umum untuk menguruskan operasinya. Ia adalah panduan jelas untuk diserap dan diamal oleh Pengurusan dan wargakerja PUNB.

PUNB komited sepenuhnya membantu bumiputera berjaya sebagai usahawan dengan memberi mereka asas keperluan perniagaan serta kebolehan untuk bersaing, berdaya tahan, rajin dan mampu berkembang. Atas semangat yang sama, PUNB ingin menggalakkan Pengurusan dan warga kerjanya untuk seiring dengan hasrat ini; bersikap positif, maju dan dinamik, berpegang kepada integriti, amanah dan kejujuran.

Dalam mengejar hasrat dan matlamat ini, PUNB inginkan semua wargakerjanya menerima tanggungjawab mereka dengan mematuhi semua dasar, undang-undang dan peraturan serta tahap piawaian profesional dan etika yang tertinggi di Malaysia.

P-KOD