Laman Utama Pembiayaan Perniagaan Pembiayaan PROSPER

Pakej pembiayaan bersepadu ditawarkan merangkumi khidmat runding, pemantauan prestasi perniagaan dan pembangunan perniagaan melalui kursus serta latihan keusahawanan.

Jumlah Pembiayaan

Pembiayaan dari RM100 ribu sehingga RM10 juta

 • bagi entiti milikan tunggal dan perkongsian, jumlah pembiayaan maksimum RM300 ribu sahaja (kecuali perniagaan stesen minyak maksimum sehingga RM500 ribu sahaja)
 • pembiayaan melebihi jumlah RM300 ribu memerlukan entiti syarikat diperbadankan sekiranya diluluskan

Tempoh Pembiayaan

Sehingga 7 tahun

Kadar Keuntungan

5% - 8% setahun (tertakluk kepada tujuan pembiayaan)

Syarat Kelayakan

 • Entiti milikan tunggal/perkongsian/syarikat diperbadankan
 • Milik penuh dan diuruskan oleh Bumiputera sepenuhnya
 • Bidang perniagaan termasuk peruncitan, perkhidmatan, pembuatan dan pengedaran
 • Nilai jualan tahunan tidak kurang RM300 ribu
 • Syarikat/perniagaan yang telah beroperasi 18 bulan ke atas
 • Memiliki rekod kewangan yang dikemas kini
 • Rekod kredit yang baik dengan lain-lain institusi kewangan

Skop Pembiayaan

 • Modal kerja
 • Mesin dan peralatan
 • Ubah suai premis perniagaan
Muat Turun Risalah