Peluang untuk membantu usahawan mengembangkan perusahaan dalam bidang automotif melalui pelbagai peringkat merangkumi penyediaan fasiliti, latihan, bantuan pembiayaan dan khidmat nasihat keusahawanan.

Jumlah Pembiayaan

Pembiayaan dari RM100 ribu sehingga RM10 juta

 • bagi entiti milikan tunggal dan perkongsian jumlah pembiayaan maksimum RM300 ribu sahaja
 • pembiayaan melebihi jumlah RM300 ribu memerlukan entiti syarikat diperbadankan sekiranya diluluskan

Tempoh Pembiayaan

Sehingga 7 tahun

Kadar Keuntungan

5% - 8% setahun (tertakluk kepada tujuan pembiayaan)

Syarat Kelayakan

 • Entiti milikan tunggal/perkongsian/syarikat diperbadankan
 • Dimiliki dan dikuasai oleh Bumiputera
 • Nilai jualan tahunan tidak kurang RM300 ribu*
 • Syarikat/perniagaan yang telah beroperasi 18 bulan ke atas*
 • Memiliki rekod kewangan yang dikemas kini
 • Rekod kredit yang baik dengan lain-lain institusi kewangan

*Tidak termasuk perniagaan di bawah pengedar (dealership), pusat servis 3S dan 4S baharu

Skop Pembiayaan

 • Modal kerja
 • Ubah suai premis perniagaan
 • Peralatan/mesin bengkel
 

Muat Turun Risalah