Peluang untuk membantu usahawan mengembangkan perusahaan dalam bidang automotif melalui pelbagai peringkat merangkumi penyediaan fasiliti, latihan, bantuan pembiayaan dan khidmat nasihat keusahawanan.

Jumlah Pembiayaan

Pembiayaan dari RM100 ribu sehingga RM10 juta

 • bagi entiti milikan tunggal dan perkongsian, jumlah pembiayaan terhad kepada maksimum RM300 ribu sahaja
 • pembiayaan melebihi jumlah RM300 ribu memerlukan entiti syarikat diperbadankan sekiranya diluluskan

Tempoh Pembiayaan

Sehingga 7 tahun

Kadar Keuntungan

5% - 8% setahun (tertakluk kepada tujuan pembiayaan)

Syarat Kelayakan

 • Entiti milikan tunggal/perkongsian/syarikat diperbadankan
 • Dimiliki atau dikuasai oleh Bumiputera
 • Jualan tahunan tidak kurang RM300 ribu*
 • Syarikat/perniagaan yang telah beroperasi 18 bulan ke atas*
 • Memiliki rekod kewangan terkini
 • Rekod kredit yang baik dengan lain-lain institusi kewangan

*Tidak diguna pakai untuk perniagaan di bawah pengedar (dealership)

Skop Pembiayaan

 • Modal kerja
 • Ubah suai premis perniagaan
 • Peralatan/mesin
Muat Turun Risalah