Perlaksanaan pakej ini adalah bagi membuka peluang kepada usahawan untuk menceburi bidang Pendidikan Awal Kanak-kanak.

Jumlah Pembiayaan

Pembiayaan dari RM100 ribu sehingga RM1 juta

 • bagi entiti milikan tunggal dan perkongsian, jumlah pembiayaan maksimum RM300 ribu sahaja
 • pembiayaan melebihi jumlah RM300 ribu memerlukan entiti syarikat diperbadankan sekiranya diluluskan

Tempoh Pembiayaan

Sehingga 7 tahun

Kadar Keuntungan

5% - 8% setahun (tertakluk kepada tujuan pembiayaan)

Syarat Kelayakan

 • Entiti milikan tunggal/perkongsian/syarikat diperbadankan
 • Perniagaan 100% milik Bumiputera
 • Nilai jualan tahunan tidak kurang RM300 ribu*
 • Syarikat/perniagaan yang telah beroperasi 18 bulan ke atas*
 • Memiliki rekod kewangan yang dikemas kini
 • Rekod kredit yang baik dengan lain-lain institusi kewangan

*Tidak diguna pakai untuk perniagaan di bawah ‘Konsep perniagaan yang diluluskan oleh PUNB’

Skop Pembiayaan

 • Modal kerja
 • Ubah suai premis perniagaan
 • Peralatan
Muat Turun Risalah