Laman Utama Pembiayaan Perniagaan PROSPER Profesional

Golongan profesional kini berpeluang menceburi bidang keusahawanan dan memahami selok-belok perniagaan bersandarkan kepakaran dimiliki.

Jumlah Pembiayaan

Pembiayaan dari RM100 ribu sehingga RM1 juta

 • bagi entiti milikan tunggal atau perkongsian, maksimum RM300 ribu sahaja
 • pembiayaan melebihi jumlah RM300 ribu memerlukan entiti syarikat diperbadankan sekiranya diluluskan

Tempoh Pembiayaan

Sehingga 7 tahun

Kadar Keuntungan

5% - 8% setahun (tertakluk kepada tujuan pembiayaan)

Syarat Kelayakan

 • Entiti milikan tunggal/perkongsian/syarikat diperbadankan/Perkongsian Liabiliti Terhad
 • Perniagaan 100% milik Bumiputera
 • Perniagaan baharu atau telah beroperasi
 • Memiliki rekod kewangan yang dikemas kini
 • Rekod kredit yang baik dengan lain-lain institusi kewangan
 • Berdaftar dengan badan-badan kawal selia yang diiktiraf*

*tertakluk kepada terma & syarat ditetapkan

Skop Pembiayaan

 • Modal kerja
 • Ubah suai premis perniagaan
 • Peralatan/mesin

Bidang Perniagaan

 • Klinik kesihatan, farmasi, veterinar, klinik pergigian, optometri
 • Lain-lain bidang perniagaan yang dikawal selia oleh badan-badan yang diiktiraf
Muat Turun Risalah