Laman Utama Pembiayaan Perniagaan PROSPER Stesen Minyak

PUNB sentiasa berusaha membantu meningkatkan penguasaan usahawan Bumiputera dalam bidang peruncitan bahan petroleum menerusi pakej pembiayaan kami.

Jumlah Pembiayaan

Pembiayaan dari RM100 ribu sehingga RM500 ribu

Tempoh Pembiayaan

Sehingga 7 tahun

Kadar Keuntungan

5% setahun (tertakluk kepada tujuan pembiayaan)

Syarat Kelayakan

  • Entiti milikan tunggal atau perkongsian
  • Perniagaan 100% milik Bumiputera
  • Telah dilantik menjadi pengusaha atau pengusaha stesen minyak yang sedia ada
  • Memililki lesen Akta Pembangunan Petroleum (PDA) bagi pengusaha stesen minyak yang sedia ada
  • Status stesen minyak milikan syarikat minyak yang diuruskan oleh pengusaha (CODO) atau stesen minyak yang dimiliki dan diuruskan oleh pengusaha (DODO)
  • Memiliki rekod kewangan terkini
  • Rekod kredit yang baik dengan lain-lain institusi kewangan

Skop Pembiayaan

  • Modal kerja
  • Stok barangan kedai & minyak
Muat Turun Risalah