Laman Utama PROSPER Global

Sebuah inisiatif dalam membantu mempertingkat dan menaik taraf perniagaan Bumiputera agar lebih kompetitif.

Syarat Kelayakan

 • Syarikat haruslah Rakan Usahawan PUNB
 • Syarikat Sendirian Berhad (Perkongsian Liabiliti Terhad)
 • Syarikat bersedia untuk berkembang ke peringkat antarabangsa

Gabungan Pembiayaan

Pembiayaan PUNB
 • Dari RM100 ribu sehingga RM10 juta
 • Tempoh pembiayaan sehingga
  10 tahun
 • Kadar keuntungan dari 5% setahun
Padanan Insentif
 • Sehingga 50% daripada jumlah kos projek
  yang layak di bawah skop pembiayaan
  yang diluluskan
 • Maksimum RM500 ribu bagi setiap syarikat

Sokongan Pembangunan

 • Akses ke perisikan pasaran global, infrastruktur dan penyelesaian
 • Membantu dalam mengenal pasti peluang-peluang yang relevan
 • Menyediakan peluang untuk tembusi pasaran baharu
 • Menyediakan khidmat nasihat dalam meningkatkan inovasi, pertumbuhan dan pembangunan syarikat
 • Peluang untuk sertai latihan, promosi dan inisiatif pembangunan
 • Membantu mendapatkan pensijilan antarabangsa, anugerah dan pengiktirafan yang diperlukan
 • Membantu membangun pengembangan global strategik syarikat
Muat Turun Risalah