Laman Utama Informasi Media Galeri 2022 Kunjungan Hormat ke atas Yang Di-Pertua Negeri Melaka Ketujuh, Tuan Yang Terutama Tun Seri Setia (Dr.) Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam di Pejabat TYT, Ayer Keroh, Melaka