Laman Utama Mengenai Kami Info Korporat
 

Latar Belakang

PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD (PUNB) diwujudkan untuk meningkatkan penyertaan dan penglibatan Bumiputera dalam bidang keusahawanan dan melahirkan sebuah Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang dinamik, berdaya tahan, progresif dan berjaya.

Ia ditubuhkan pada 17 Julai 1991 di bawah Akta Syarikat 1965 dan merupakan milik penuh Yayasan Pelaburan Bumiputra (YPB).

PUNB beroperasi sebagai sebuah syarikat patuh syariah sepenuhnya pada 2010. Sejak 2019, PUNB disenaraikan sebagai syarikat di bawah Jabatan Perdana Menteri.

Fungsi Kami

Model perniagaan PUNB tertumpu kepada penawaran pakej keusahawanan bersepadu merangkumi pembiayaan perniagaan dan sokongan perniagaan.

Pakej ini membantu usahawan Bumiputera memantapkan aspek-aspek perniagaan mereka, mengekalkan usaha perniagaan yang menguntungkan dan membentuk kecemerlangan perniagaan.

Inilah asas kewujudan PUNB.

Kekuatan Kami

  • Pusat Kecemerlangan untuk Agenda Pembangunan Keusahawanan Bumiputera
  • Menyediakan solusi pembiayaan perniagaan secara menyeluruh dan khidmat sokongan perniagaan
  • Peneraju dalam Sektor Peruncitan dan Perdagangan Pengedaran

VISI

Menjadi sebuah organisasi pembangunan keusahawanan terulung Malaysia.

MISI

Menjadi rakan kongsi pilihan usahawan Bumiputera untuk solusi pembiayaan dan khidmat sokongan perniagaan.

Objektif

  1. Menambah jumlah dan meningkat kualiti usahawan Bumiputera dalam sektor industri dan komersil.
  2. Menggalakkan pembentukan usahawan Bumiputera yang berdaya tahan di dalam industri strategik.
  3. Menyalurkan budaya keusahawanan di kalangan usahawan Bumiputera dan melengkapkan mereka dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman.