Laman Utama Pembangunan Usahawan & Latihan
 
icon tujuan box
 
PEMBANGUNAN USAHAWAN
Pembangunan usahawan tertumpu kepada pembentukan amalan, nilai dan budaya keusahawanan yang cemerlang di kalangan usahawan.
 
icon latihan box
 
LATIHAN / KURSUS
Latihan dan kursus pula disediakan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan usahawan dalam bidang pengurusan kewangan, pemasaran, tadbir urus korporat dan pengurusan am.

Klik di sini untuk Senarai Latihan Usahawan.